(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trường THCS Phan Bội Châu ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin thuộc Trường THCS Phan Bội Châu để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm tại trường, chi tiết như sau: - Diện tích: 22 m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng (trừ 3 tháng hè và các ngày lễ tết) (Học kỳ 1: 4 tháng, học kỳ 2: 4 tháng). - Giá thuê cố định trong 5 năm.

Trường THCS Phan Bội Châu

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Phan Bội Châu, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Phan Bội Châu, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Phan Bội Châu, TP. Đà Nẵng ảnh 3