(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trường THCS Lê Độ (cơ sở 1) ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THCS Lê Độ (cơ sở 1) để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm cho học sinh tại trường, chi tiết như sau: - Diện tích: 100 m2. - Thời hạn thuê: 05 năm, mỗi năm 08 tháng. - Giá thuê cố định trong 05 năm. - Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền trúng đấu giá của năm thứ nhất theo kết quả trúng đấu giá cho bên có tài sản (Dự kiến năm đầu tiên cho thuê 5 tháng, thời gian bắt đầu thuê từ tháng 12 năm 2021). Từ năm thứ 2 trở đi đơn vị trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản háng năm theo giá trúng đấu giá vào đầu mỗi năm học, dự kiến từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 9 hằng năm

Trường THCS Lê Độ

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Lê Độ (cơ sở 1), TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Lê Độ (cơ sở 1), TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căng tin tại Trường THCS Lê Độ (cơ sở 1), TP. Đà Nẵng ảnh 3