(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1