(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đức Cơ ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, được áp dụng đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Ia Dom, Ia Din, xã Ia Kriêng, thị trấn Chư Ty - huyện Đức Cơ theo Quyết định số: 427/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ; - Tổng số lô đất bán đấu giá : 136 lô (kèm theo danh sách chi tiết) - Tổng diện tích đất bán đấu giá: 28.081,9 m2 - Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 40.749.870.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng)

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đức Cơ

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ảnh 11