(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản thứ 1: Bất động sản - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 571287 được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/12/2016, và tài sản gắn liền với đất. Tài sản thứ 2: Máy móc dây chuyền sản xuất hạt điều

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 5