(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở 08 lô thuộc khu QHDC năm 2019, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6