(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá: 33 thửa đất thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất, khu đất LK19, LK20 đường TA1, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Lào Cai

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3