(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Agribank - Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất số I 610885 do UBND huyện Đoan Hùng cấp ngày 30/12/1996, đứng tên ông Lưu Đình Liên, tại thửa đất số 40-1, tờ bản đồ số 8. Địa chỉ khu Đoàn Kết (khu 26 cũ), xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ; Diện tích 302,0m2 (trong đó đất ở 300m2, đất vườn 2m2), thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản trên đất, gồm: 01 nhà xây 5 tầng và công trình phụ trợ, xây tường gạch chỉ, kết cấu bê tông cốt thép và 01 nhà kho cấp IV diện tích khoảng 160m2, tường xây gạch chỉ bao quanh, cột bê tông cốt thép, vì kèo sắt, mái lợp tôn, xây dựng năm 2009, sửa chữa lại năm 2017

Agribank - Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 302 m2 đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 302 m2 đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 302 m2 đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 3