(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở 27 lô khu quy hoạch điểm dân cư Sơn Nguyên, Thạch Bàn Tây - TBĐ số 66 thuộc khu QHDC năm 2019, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6