(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 398146 được UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/3/2011 như sau: Thửa đất số: 03, dãy F. Tờ bản đồ số: 00. Địa chỉ thửa đất: Thôn 06, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. - Diện tích: 180 m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mét vuông).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180m2 đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180m2 đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180m2 đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 3