(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ban QLDA ĐTXD huyện Bạch Thông ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. (Xem chi tiết đính kèm).

Ban QLDA ĐTXD huyện Bạch Thông

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 4