(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

132.415,6 m2 đất thuộc dự án Dự án Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Nam Đông Hà, tại địa chỉ: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, với tổng giá khởi điểm 437.770.000.000 đồng( Bốn trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm bảy mươi triệu đồng) .

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 132.415,6 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 132.415,6 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 132.415,6 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 132.415,6 m2 đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 4