(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ban quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:

Khai thác nghêu thịt loại từ 65-70 con/kg. Số lượng: 100 tấn (+/-2%)

Ban quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền khai thác nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền khai thác nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền khai thác nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền khai thác nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền khai thác nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 5