(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Công ty CP Đâu tư kinh doanh Thống Nhất ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá nhà cửa vật kiến trúc gắn liền với đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1