(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang ủy quyền như sau:

Cho thuê tài sản công là Nhà khu phố 6, Nam kỳ Khởi nghĩa, P1, TPMT, Tiền Giang; Nhà số 231, Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang; Nhà số 55, Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang

Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 8