(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 6
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 7
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 8
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 9
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 10