(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trường THPT Trương Định ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng căn tin. Diện tích: 19,5m2

Trường THPT Trương Định

Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang ảnh 5