(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, gồm: “Mặt bằng cho thuê căn tin tầng trệt khối nhà lớp học 4 tầng”.

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến

Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng ảnh 3