(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn gồm: Tài sản 1: Tàu kéo tân cảng số 02 (Số đăng ký: SG-6899). Tài sản 2: Tàu cao tốc chở khách Tân Cảng 09 (Số đăng ký: SG-6101). Tài sản 3: 07 xe đầu kéo, 09 xe mô tô, 02 xe rơ mooc, 01 xe ca, 01 xe cứu hỏa, 13 xe đạp, 01 bồn dầu 25m3, 35 bình chữa cháy MFZ8, 25 tủ đựng bình chữa cháy, 01 bơm cứu hỏa (tất cả đã qua sử dụng, bán phế liệu).

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 6
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 7
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 8
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 9
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 lô tài sản tại TP.HCM ảnh 10