(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá 2 căn hộ chung cư tại Quận 6, TP.HCM ảnh 1