(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá xe ô tô Mazda tại TPHCM ảnh 1