(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy ủy quyền như sau:

Về việc niêm yết tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:

- Đặc điểm tài sản: Xe mô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát 65P6-7545, số máy: P52FMH037824, số khung: HHUM5X037824, nhãn hiệu: FANLIM, loại xe: nữ, màu sơn: đỏ, dung tích: 108, đăng ký lần đầu ngày 21/9/2006.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 05/11/2020 và ngày 06/11/2020 tại Tại Kho Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 09/11/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 05/11/2020, ngày 06/11/2020 và ngày 09/11/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 09/11/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 12/11/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.