(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1