(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. (Địa chỉ: Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II. (Địa chỉ: Số 1674, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 100 m2 đất ở tại thửa đất số 667, tờ bản đồ số 14, địa chỉ tài sản: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được UBND thành phố Việt Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO101225 ngày 10/06/2013, mang tên ông Nguyễn Văn Hoan và bà Nguyễn Thị Như Hoa. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây 4 tầng diện tích xây dựng khoảng 400 m2 kèm công trình phụ trợ kèm theo.

3.2. Giá khởi điểm: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 09/11/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

4.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28, 29/10/2020, tại Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

6. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn)

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11 đến hết 16h00 ngày 11/11/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2708201002544, mở tại Agribank - Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

6.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 12/11/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II - ĐT: 0210 3813539

Hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung - ĐT: 02106 521 333