(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ 73, phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập

(Địa chỉ: Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 161m2 đất ở nông thôn tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 01 được UBND huyện Yên Lập cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 833686 ngày 22/01/2015 cho ông Hà Xuân Cường và bà Nguyễn Thị Hậu.

Địa chỉ thửa đất: Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà xưởng lợp mái tôn liên doanh, cột ống tráng kẽm, vì kèo bằng thép hộp, xà gồ thép C (Trong xưởng có 01 phòng ngủ 18m2; 01 nhà vệ sinh 5m2; 01 bể nước bên trên 01 téc nước 1.200 lít; 01 giếng khoan và hệ thống điện nước; Cầu rửa xe 82m2 và một số tài sản khác theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 31/8/2020)

Nguồn gốc: Tài sản kê biên Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 2.116.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười sáu triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/10/2020 đến 16h00 ngày 09/11/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28, 29/10/2020, tại Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 423.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn)

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11 đến hết 16h00 ngày 11/11/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2716201004187, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 12/11/2020, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

(Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá)