(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ số 42, diện tích qua đo đạc thực tế 64.329,8m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 312763 (số vào sổ cấp GCN: CH 03028) do UBND huyện Chư Prông cấp ngày 26/8/2015, cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 13/3/2017 (nhận chuyển nhượng theo hợp đồng được Văn phòng Công chứng Chư Prông công chứng số 4118, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/11/2016).

Tài sản trên đất: Nhà xây tạm: Không tô trát, nền láng xi măng, mái lợp tôn kẽm, diện tích xây dựng 20,93m2. Phần cộng thêm: Tường trát vữa xi măng, không quét vôi, diện tích 14,85m2. Mái che khung thép hình cột, cột thép tròn (phi 50mm), lợp tôn kẽm, diện tích 98,38m2. Tường mái che bao quanh bằng tôn kẽm, diện tích 40,5m2. Sân: Láng vữa xi măng (dày 3cm), không có lớp lót đá (4 x 6), diện tích 98,38m2.

Cây trồng trên đất: Bơ: 250 cây (trồng năm 2017) đang phát triển bình thường; cà phê: 2.634 cầy (trồng năm 2017), trong đó: 1.086 cây phát triển kém, năng suất thấp, 1.548 cây phát triển bình thường. Mãng cầu: 858 cây (trồng năm 2018), phát triển bình thường. Cao su: 1.605 cây, trong đó: 519 cây đã cắt ngọn, 1.086 cây đã cắt gốc đang mọc chồi. Đinh lăng: 1.000 bụi (trồng năm 2018).

Tài sản kê biên của ông Trần Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Bé do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông chuyển giao bán tài sản.

2. Nơi có tài sản: Thôn Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm: 1.949.219.640 đồng (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu hai trăm mười chín nghìn sáu trăm bốn mươi đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 09/11/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 09/11/2020 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 09/11/2020; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 12/11/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.