(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Hải Dương ảnh 1