(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Agribank Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribnak Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá khoản nợ của DNTN Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân ảnh 1