(BĐT) - Hội đồng Đấu giá – Trung tâm Bán lẻ Viettel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá hàng tồn kho tại Hà Nội ảnh 1