(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 2