(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 vào ngày 12/10/2021 như sau:
Ngày 12/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1