(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với đất tại Dự án khai thác quỹ đất khu vực 3.7 thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. a) Vị trí các thửa đất đấu giá: - Vị trí: tại khu vực 3.7 thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. b) Tổng diện tích đất đấu giá và số lượng thửa đất: 14.458,9m2/71 thửa đất, chia thành 02 khu đất N1, N2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 12/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 8