(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình chuyển giao vào ngày 12/10/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại Khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại đô thị; Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá QSD đất là: 16.764,99 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 142 lô đất; Mục đích sử dụng đất sau đấu giá: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/10/2020. Tại Hội trường tầng 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 163.450.730.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu bẩy trăm ba mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước (làm tròn): 32.690.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng);

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

6.2. Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

6.3. Số tài khoản: 3000211000100 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoà Bình.

6.4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2020 (Trường hợp tổ chức tham gia đấu giá không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá hoặc không trúng đấu giá, sẽ được chuyển trả tiền đặt trước tổ chức tham gia đấu giá có trách nhiệm chi trả khoản tiền phí chuyển tiền do Ngân hàng quy định).

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 17/9/2020 đến ngày 25/9/2020(Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình tại Phường Dân Chủ và xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình.

8. Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xét duyệt và đăng ký tham gia đấu giá.

8.1. Thời gian tham khảo và mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2020.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

- Phí tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

8.2. Nộp hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2020;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

- Hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá

- Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 55, điểm a Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất, để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất dự án theo thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức lập đã được Sở Xây dựng tham gia ý kiến và thực hiện dự án xây dựng nhà ở khu dân cư khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, theo quy hoạch chi tiết đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tại vị trí lô đất có ký hiệu CX và DV

*. Điều kiện tham gia đấu giá

- Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại mục 3.1 Điều 4, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58, điểm b Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các quy định cụ thể sau:

+ Có đủ khả năng về tài chính để thực hiện: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất dự án theo quy hoạch; theo thiết kế, dư toán hạ tầng kỹ thuật dự án được cơ quan chuyên môn thẩm tra, thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện dự án xây dựng nhà ở, theo quy định tại Khoàn 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

+ Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có văn bản cam kết về việc không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;

+ Phải cung cấp xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế Nhà nước.

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của toàn bộ các hạng mục của dự án (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ).

+ Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện dự án (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ).

- Việc chứng minh vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn để đảm bảo việc sử dụng đất thực hiện dự án; Có bản cam kết của Ngân hàng thương mại về cho vay vốn để thực hiện dự án đầu tư.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất phát hành kèm theo:

+ Có dự án nhà ở (dự án sơ bộ), có quy mô xây dựng nhà từ 03 tầng trở lên, phù hợp với quy hoạch đã được duyệt. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

+ Tài liệu về kinh nghiệm đảm bảo triển khai dự án xây dựng Nhà ở thương mại: có ít nhất một dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, có quy mô đầu tư tương đương trở lên so với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu đất đấu giá.

+ Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trúng đấu giá, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu đất trúng đấu giá theo quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác; Có văn bản cảm kết của nhà đầu tư về việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình kiểm tra, xác nhận.

- Tổ chức sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện:

+ Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trúng đấu giá, Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện xong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu đất trúng đấu giá theo hồ sơ thiết kế, dự toán hạ tầng kỹ thuật khu đất dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức lập, đã được Sở Xây dựng tham gia ý kiến; đúng quy hoạch xây dựng được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tại vị trí lô đất có ký hiệu CX và DV;

+ Đối với đất hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án: Sau khi đầu tư xây dựng xong sẽ thực hiện chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình quản lý theo quy định.

+ Đối với đất ở: Nhà đầu tư là tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải lập Dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đảm bảo các quy định của Luật Nhà ở; tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở theo dự án đã được phê duyệt.

Hồ sơ tham gia đấu nộp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình để xem xét hồ sơ xác định các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; thông báo cho tổ chức nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Một tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nghành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

8.3. Tổ chức kiểm tra xét hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 08/10/2020;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

- Hồ sơ khách hàng đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên và đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện, gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và chấp thuận thì được đăng ký tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- VPGD Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.