(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu đất Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ Hạ Long, cơ sở 1 tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, chi tiết như sau:

I. Thông tin các khu đất đấu giá:

A1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất, mục đích sử dụng, hình thức, thời hạn sử dụng đất.

1. Loại đất: Đất ở

2. Vị trí: Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Diện tích khu đất theo quy hoạch: 4.997,1 m2; gồm:

- Đất ở: 2.458,6 m2

- Đất cây xanh: 47,7 m2

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 2.490,8 m2

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Đảm bảo.

5. Nguồn gốc đất: Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Có công trình xây dựng trên đất

7. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư khu dân cư tự xây mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

8. Hình thức giao đất và thời hạn sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở 2.458,6 m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 2.538,5 m2: Giao đất không thu tiền sử dụng đất, sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý.

A2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án:

1. Quy mô:

Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc,....) Đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực

2. Tổng mức đầu tư dự án:

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 4,5 tỷ đồng (Theo quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư số 1187/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020:

+ Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách Nhà nước.

+ Trường hợp cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng đã tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

3. Thời gian thực hiện dự án: Thời gian xây dựng: Từ năm 2020 đến hết năm 2021

II. Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Bước giá chi tiết như sau:

Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

III. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Địa chỉ: Số 2, phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

IV. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá (Trong giờ hành chính từ 08h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần):

1. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá và thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 09h00’ngày 18/09/2020 đến 10h00’ ngày 12/10/2020.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12/10/2020 và ngày 13/10/2020 tại địa chỉ: Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 12/10/2020; 13/10/2020 đến 11h30 ngày 14/10/2020 vào số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước như sau: (Tên tổ chức tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án Nhóm nhà ở tại khu đất Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ Hạ Long, cơ sở 1 tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long;

4. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 14h00’ ngày 15/10/2020 tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

V. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng được giao đất theo quy định tại điều 55 của luật Đất đai năm 2013

2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1 Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

a. Đảm bảo đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư:

Người tham gia đấu giá có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của nhà đầu tư được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan thuế; Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài dạn khác. Đồng thời vốn chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập (chưa đủ 01 năm), vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm gần nhất.

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng (Văn bản cam kết của ngân hàng, tổ chức tài chính… cho vay để đầu tư dự án, yêu cầu kèm theo tài liệu chứng minh thẩm quyền phát hành cam kết cung cấp tín dụng của người ký (đối với các chi nhánh ngân hàng cần được ý kiến chấp thuận của Hội sở chính trước khi cung cấp tín dụng hoặc phải có cam kết đủ thẩm quyền cung cấp tín dụng cho dự án theo Ủy quyền của hội sở chính)). Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án và số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia đấu giá tại dự án.

b. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Trên cơ sở sao lục, lấy thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường).

c. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

d. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu đơn do tổ chức đấu giá tài sản phát hành) kèm theo mẫu số 01,02 bản kế hoạch, phương án đấu giá và hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng thuộc mục 1,2 phần III được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định đủ điều kiện; Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất (theo mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi trường), được sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

e. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong năm 2021. Cam kết nộp tiền trúng đấu giá đầy đủ, đúng hạn; Cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng các bước và bảo về môi trường theo quy định.

f. Cam kết nếu trúng đấu giá, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án do mình thực hiện. Người trúng đấu giá có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Trong mọi trường hợp, người nhận chuyển nhượng dự án phải thừa kế toàn bộ nghĩa vụ còn lại của người trúng đấu giá đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g. Đã nộp đủ tiền mua hồ sơ, khoản tiền đặt trước theo quy định.

h. Cam kết thực hiện theo đúng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 08/04/2020.

i. Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp;

j. Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định (nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, số tài khoản 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

* Lưu ý: - Công ty không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đủ điều kiện.

- Chỉ những người mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định, có thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá của hội đồng thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá mới được công nhận là đủ điều kiện đấu giá.

VI. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá được nhận một bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh phát hành để đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản đồ quy hoạch; Quyết định đấu giá;

+ Quyết định phê duyệt phương án và Kế hoạch phương án đấu giá;

+ Thông báo đấu giá; Quy chế đấu giá;

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Mẫu văn bản cam kết;

+ Phiếu trả giá; Phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá);

+ 01 phong bì bảo mật (có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh) để khách hàng đựng phiếu trả giá;

VII. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên