(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, Bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ:

Quyền sử dụng 23.880,8m2/95 thửa đất thuộc khu vực rừng trồng xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông có tổng giá khởi điểm 10.990.354.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng)

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở nông thôn.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 17/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 12/10/2020 cho đến khi hoàn thành việc đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: tại UBND xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 12/10/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Đắk Sôr, Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 0261.2236979.

Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 3