(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Số 83, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng thửa đất số 02, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ 12-2017, diện tích 743,2m2, tọa lạc tại xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 nhà chính (diện tích: 128,16m2); 01 Nhà xe (diện tích: 47,84 m2); 01 Nhà ở (diện tích: 295,65 m2); 01 Nhà tắm (diện tích: 2,4 m2); 01 Bể nước (diện tích: 6,72 m2); 01 Tường rào (diện tích: 39 mét dài).

1.2. Giá khởi điểm: 5.845.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

1.3. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương ứng số tiền làm tròn là: 1.169.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi chín triệu đồng).

1.4. Bước giá: Bước giá tối thiểu 60.000.000 đồng

1.5. Tiền bán hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

2. Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi 784,4m2 đất của Công ty TNHH MTV Thuận Tân (Trụ sở Lâm trường Đăk Rung cũ) tại xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông quản lý;

+ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 743,2m2 (Trụ sở Lâm trường Đăk Rung cũ) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân thuộc xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông;

+ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 743,2m2 (Trụ sở Lâm trường Đăk Rung cũ) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân thuộc xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông;

+ Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích 743,2m2 (Trụ sở Lâm trường Đăk Rung cũ) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân tại xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý;

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày 18/9/2020 đến ngày 07/10/2020 tại thửa đất số 02, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ 12-2017, tọa lạc tại xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 09/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/9/2020 đến 09/10/2020.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12/10/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông để cá nhân, tổ chức được biết./.