(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 12/10/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 08 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng từng lô): QSDĐ 09 lô đất KDC xã Bình Thắng; 01 lô đất sau trạm y tế xã Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, lô đất hội trường thôn 9 (cũ) xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước (kèm theo danh sách các lô đất).

Tổng diện tích 2.691 m2.

Tổng giá khởi điểm: 2.655.700.000 đồng.

Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá. Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

Hạ tầng kỹ thuật: Đã đầu tư xây dựng đường láng nhựa, hệ thống mương thoát nước thải, cấp nước sạch, điện và thông tin liên lạc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 119002689994 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

b. Địa điểm:

- QSDĐ 09 lô đất KDC xã Bình Thắng tại Thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- 01 lô đất sau trạm y tế xã Đăk Ơ, thôn Đăk Lim và lô đất hội trường thôn 9 (cũ) xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia mập, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định điều 55 của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 12/10/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123 hoặc UBND xã Đăk Ơ, địa chỉ: Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hoặc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LÔ ĐẤT

I. 01 LÔ ĐẤT SAU TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ, THÔN ĐĂK LIM VÀ LÔ ĐẤT HỘI TRƯỜNG THÔN 9 (CŨ) XÃ ĐĂK Ơ, HUYỆN BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC

Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2

II. 09 LÔ ĐẤT KDC XÃ BÌNH THẮNG, HUYỆN BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC

Ngày 12/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3