(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Viễn thông Sóc Trăng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 535 , đường Trần Hưng Đạo, K 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Sóc Trăng; Địa chỉ: số 02, Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 15 giờ 00 phút ngày 12/10/2019 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tên tài sản đấu giá: Bình Accu và thiết bị viễn thông đã qua sử dụng (bán phế liệu);

Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá là: Tài sản thanh lý của Viễn thông Sóc Trăng; địa chỉ: số 02, Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Số lượng: Bình Accu các loại: 3.344Kg và 13.139 Kg sắt phế liệu.(Đặc điểm chi tiết của tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá);

- Chất lượng: Đã thu hồi, chất lượng kém, không tái sử dụng được.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại kho vật tư Viễn thông, tỉnh Sóc Trăng;

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 119.199.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mươi chín triệu, một trăm chín mươi chín ngàn đồng)

6. Tiền đặt trước: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/hồ sơ; Nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, nộp theo hình thức chuyển khoản; (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá)

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05 và 06/10/2020; khách hàng phải đăng ký Chi nhánh Công ty trước 01 ngày

- Địa điểm xem tài sản: tại kho vật tư Viễn thông Sóc Trăng;

Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá;

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo các giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 02/10/2020; Tại Chi nhánh Công ty - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

9. Thời gian, địa điểm, bán và tiếp nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đến 17h00 ngày 09/10/2020;

+ Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức được phép kinh doanh ngành nghề trên được phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, có giấy phép xử lý chất thải nguy hại, có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. (Không thuộc trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016) giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn;

Khi nộp hồ sơ mang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Đơn vị phải có hồ sơ đã từng xử lý chất thải tương tự gần nhất; (bản chính đối chiếu)

Khách hàng tham gia đấu giá phải cam kết sau khi xử lý chất thải, phải cung cấp giấy đã xử lý chất thải xong cho người có tài sản đấu giá (Viễn thông Sóc Trăng)

Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí khác (bóc dở, vận chuyển …….) Liên quan với tài sản (nếu có).

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp đơn đăng ký theo mẫu công ty, bản sao giấy ĐKKD, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, CMND người đại diện pháp luật;

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp tại thời điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: (0299)3773636; (Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)