(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/01/2019 do Agribank - Chi nhánh Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.Số 44A, Ngõ 126, Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TPViệt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Lào Cai II. Số 005, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: 01 xe ô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3753087737611, số khung LGAX4DS32B3022811, số loại DFL3258AX6A, sản xuất năm 2011, tại Trung Quốc, tải trọng 10.505Kg, biển số 24C-016.73, tên chủ xe Công ty TNHH Đông Hải.Giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 60.000.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: 01 xe ô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3753087737921, số khung LGAX4DS33B3022798, số loại DFL3258, sản xuất năm 2011, tại Trung Quốc, tải trọng 10.505Kg, biển số 24C-017.97, tên chủ xe Công ty TNHH Đông Hải.Giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 60.000.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ

3.3. Tài sản 3: 01 xe ô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3753087737923, số khung LGAX4DS3XB3022801, số loại DFL3258AX6A, sản xuất năm 2011, tại Trung Quốc, tải trọng 10.505Kg, biển số 24C-016.21, tên chủ xe Công ty TNHH Đông Hải.Giá khởi điểm 420.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 84.000.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ

3.4. Tài sản 4: 01 xe ô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3753087737922, số khung LGAX4DS35B30228041, số loại DFL3258AX6A, sản xuất năm 2011, tại Trung Quốc, tải trọng 10.505Kg, biển số 24C-016.96, tên chủ xe Công ty TNHH Đông Hải.Giá khởi điểm 420.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 84.000.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ

3.5. Tài sản 5: 01 xe ô tải có cần cẩu CHENGLONG đã qua sử dụng, số máy 3A11L1G30071, số khung C452GL313878, số loại LZ1250PDT, sản xuất năm 2016, tại Trung Quốc, tải trọng 9.600Kg, biển số 24C-069.88, tên chủ xe Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Tiền Phong. Giá khởi điểm 1.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 200.000.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

3.6.Mức giá 05 tài sản trên trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07, 08/01/2019, tại Bãi xe củaCông ty CP Kinh doanh XNK Việt Tú, tại KCN Đông Phố Mới, TP Lào Cai, Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 09/01/2019, tạiCông ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 09, 10, 11/01/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group,số 8802201015860, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 12/01/2019, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai,TP Lào Cai

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699 hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 108./.