Ngày 11/9/2020, đấu giá xe ô tô Nisan tại tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 27/2020/HĐ-ĐG ngày 24/8/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, số tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô BKS: 17B-0269. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: Nisan. Số loại: Bluebird. Năm, nước sản xuất: 1991, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 1973 cm3. Số máy: CA20-766198. Số khung: UU12103214. Đăng ký số: A0001587. Đăng kiểm số: KC-3561832. Màu: Trắng.

- Giá khởi điểm: 7.956.000 đồng (Bảy triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá tại vòng đấu theo quy định của pháp luật.

- Số tiền đặt trước: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, phí chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

5. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:.

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

6. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 08/9/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

7. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 07/8/2020 và ngày 08/8/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm nộp số tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 9/9/2020.

- Số tiền đặt trước được nộp tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

09. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá:

- Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10/9/2020:

- Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

10. Thời gian địa điểm nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu không trúng đấu giá):

- Thời gian: Ngày 11/9/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

- Chú ý: Mang theo giấy nộp tiền và thẻ căn cước.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CMND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo;

- Chỉ người tham gia đấu giá mới được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư