Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Bình

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và công trình xâ dựng trên đất là nhà ở

01

Công trình đã qua sử dụng

Ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

1,128,623,500

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 04/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Thanh Bình, địa chỉ: Số 90, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. PHải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu do Công ty phát hành, kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và phải nộp đúng theo thời gian đã niêm yết, thông báo. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản thì tự mình đến Công ty nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 11/11/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư