Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất có diện tích thực tế 289,4m2 thuộc thửa đất số 436, tờ bản đồ số 10; Quyền sử dụng đất diện tích thực tế 347,7m2 thuộc thửa đất số 437, tờ bản đồ số 10; Quyền sử dụng đất diện tích thực tế 369,8m2 thuộc thửa đất số 438, tờ bản đồ số 10

phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

4,046,731,100

404,673,110

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/10/2022 - 16:30 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu: Số 06, đường Nguyễn Chánh Tâm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu: Số 6 đường Nguyễn Chánh Tâm, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề

Kết nối đầu tư