Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngũ hành Sơn, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02462901638

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở có tổng diện tích là 110m2 và công trình xây dựng trên đất là 01 (một) ngôi nhà 4 (bốn) tầng có diện tích xây dựng: 80 m2, diện tích sử dụng 416,5 m2, tại thửa đất 250, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: Lô 25-B2.15, khu số 4 khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn, nay là số nhà 120 Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quân Ngũ hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK389762, số vào sổ cấp GCN: CTs146814 do Sở TNMT, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/12/2017.


Theo hiện trang thực tế của tài sản.

Tại số nhà 120 Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quân Ngũ hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

7,393,340,097

1,470,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/10/2022 - 16:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Đà Nẵng. Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: Số 76 Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0905.338.968.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 11/11/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Đà Nẵng

Chuyên đề

Kết nối đầu tư