Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 94, đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3838838

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn

Địa chỉ: thôn Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

cho thuê 188 Quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

188 lô (đấu từng lô)

Thôn Bỉnh Nghĩa và thôn Láng Me (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: thôn Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận). c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Bắc Sơn được phép tham gia đấu giá cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp tham gia đấu giá cùng một thửa đất: Một hộ gia đình (theo hộ khẩu) chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Cụ thể như sau: - Đơn đăng ký tham gi

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/11/2022

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn (Địa chỉ: thôn Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư