Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 02733889978

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 317, tở bản đồ số 26, có diện tích 8.332,4m2 ; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm (thửa cũ 196, tở bản đồ số 26, có diện tích 10.898,3m2, mục đích sử dụng đất: đất chuyên trồng lúa nước). - Cây trồng trên đất: 101 cây gừa xanh; 01 cây dừa khoản 02 năm tuổi; 01 cây bạch đàn. - Ghi chú: Tại thời điểm kê biên thửa đất được cải tạo thành ao nuôi cá được ông Lý Thanh Phương thả nuôi cá tạp, ông Phương cam kết sẽ di dời khi có yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè.

1

ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

19,847,454,000

1,985,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 10/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời hạn, địa điểm: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 08/11/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam. - Điều kiện: Đối tượng được tham gia đấu giá phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 11/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam, số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư