Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 11/10/2021 do Hội đồng thanh lý tài sản - UBND thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

Vật tư, thiết bị thu hồi (lần 02) (Ống nhựa HDPE D630) HMCT Di chuyển tuyến đường ống cấp nước thô D600 từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa thuộc Tiểu dự án GPMB thực hiện dự án Đường từ QL1A đếm điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn

Hội đồng thanh lý tài sản - UBND thị xã Nghi Sơn

Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 11/10/2021, đấu giá vật tư, thiết bị thu hồi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5

Chuyên đề