(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/9/2019.
Ngày 11/9: 4/438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11/9: 4/438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 434 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Ban Quản lý Khu các làng dân tộc (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT 02 Gói thầu Bảo trì, sửa chữa (Số thông báo lần lượt là: 20190923223 - 00 và 20190923205 - 00); Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đăng tải TBMT Gói thầu Lọc dầu MBA 110kV (Số thông báo là: 20190902313 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Quang (tỉnh Bình Dương) đăng tải TBMCH Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo là: 20190922180 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.