(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2021 do Bệnh viện Mắt Bình Định ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý thu hồi vật liệu, cụ thể: 1. Máy phẫu thuật PHACO, Nhãn hiệu Storz Millennium CX 6000. (Theo Quyết định số 3196/QĐ – UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định) 2. Máy phẫu thuật Laser –Yag nhãn hiệu Ellex. (Theo Quyết định số 2355/QĐ – SYT ngày 02/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định)

Bệnh viện Mắt Bình Định

Ngày 11/9/2021, đấu giá 2 máy phẫu thuật tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 11/9/2021, đấu giá 2 máy phẫu thuật tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 11/9/2021, đấu giá 2 máy phẫu thuật tại tỉnh Bình Định ảnh 3