(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 59/2020/HĐ.DVĐGTS ngày 11/08/2020 giữa Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Giồng Trôm với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre (gọi tắt là Công ty Đấu Giá Tây Nam).

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre. Địa chỉ: Số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm tài sản:

Đấu giá Quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất 5 năm trả tiền hàng năm thông qua hình thức đấu giá tại Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 26, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

Vị trí thửa đất đấu giá: thửa đất nằm ở vị trí 1, đường tỉnh 885 (đoạn từ ranh cây xăng Lương Quới đến hết ranh cống Cát lỡ Bình Hoà - thị trấn).

Diện tích: 893,4 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê 05 năm trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất: 05 năm.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyết định số: 1729/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm tại Thửa đất số 96, tở bản đồ số 26, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 82.028.000 đồng/năm (Tám mươi hai triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng trên một năm)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 8.000.000 đồng

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre và Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm.

Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam– Chi nhánh Bến Tre và Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm.

Điều kiện: Tất cả các cá nhân được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai năm 2013. Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật đất đai năm 2013; Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 11/09/2020

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, địa chỉ khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 02753835777 hoặc 0945204593 hoặc Website: daugiataynam.vn