(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song - Tổ dân phố 03, thị trấn Đăk Song, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất của 825,8 m2/02 thửa đất ký hiệu từ số 1/TĐ 11-2020 đến 2/TĐ11-2020 thuộc đất Thương mại dịch vụ tại thôn 10 xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn 10 xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cụ thể:

Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 15.525.040.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở UBND xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/9/2020 cho đến ngày 08/9/2020

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 18/8/2020 cho đến hết ngày 09/9/2020 (Giờ hành chính) .

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước Chi tiết theo cột (E) số thứ tự (3) thông báo này

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/9/2020 cho đến ngày 10/9/2020.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 16 giờ 30 phút ngày 09/9/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: - Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.